ДЖИ ТИ ПОЙНТ е стабилно, амбициозно и динамично развиващо се сдружение в Пловдив, обединяващо професионалните възможности и дългогодишния опит на инженерите от екипа за качествено решаване на най-сложните предизвикателства на строителното инженерство при проектирането и изграждането на обекти на транспорта, промишленото и гражданско строителство, възстановяването и опазването на паметници на културата. Проектантското ни бюро е специализирано в областта на инфраструктурното проектиране, геодезията и фотограметрията.

Водещ специалист в сдружението e:

инж. Павел Павлов – устройствено планиране, инфраструктурно проектиране, геодезия, кадастър и фотограметрия.

Ние работим в тясно сътрудничество с утвърдени архитекти и инженери по всички специалности на инвестиционното проектиране.

Нашите силни страни се проявяват в проучвателните и проектни разработки, прецизните измервания, съобразени със специфичния обект, високото качество на продуктите ни, професионализма и конструктивното прилагане на желанията и мечтите на нашите клиенти, коректността при работата с партньорите ни и гъвкавостта при решаването на сложни ситуации и въпроси.

Непрекъснатото подобрение и усъвършенстване е основен принцип в нашата работа. Учим се постоянно от най-добрите в света, ние ставаме едни от най-добрите, помагаме на младите специалисти да израстат в нашия колектив, търсим, внедряваме и развиваме новите технологии. Така постигаме висока производителност със запазване и подобряване на качеството.

Притежаваме всички необходими за работата ни правоспособности и сертификати. – прилагаме сертификати

„ПРОГЕО – ПАВЕЛ ПАВЛОВ“ ЕТ, гр. Пловдив, основано през 1998 г.;

ИНЖ. ПАВЕЛ ПАВЛОВ

геодезия, устройствено планиране, кадастър и фотограметрия

тел:+359 878 852 600

E-mail: pavel@gtpointbg.com

„ГЕОМАП“ ЕООД, гр. Пловдив, основано през 2001 г;

ИНЖ. ПАВЕЛ ПАВЛОВ

геодезия, устройствено планиране, кадастър и фотограметрия

тел:+359 878 852 600

E-mail: pavel@gtpointbg.com