На тази страница ще намерите част от нашите възложители и дългогодишни партньори, както и техните отзиви за работата ни

 

АГКК – Агенция по геодезия, картография и кадастър

МЗХ – Министерство на земеделието и храните

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

Община Пловдив

Община Съединение

Пътинженеринг

RG Projects

Сиенит

Тера груп

Тракия РМ

ЗБЕ – Завод за бетонови елементи

Евроконтрол – консултантско бюро

Джи Ви Трейдинг

Илва ХГ

INSA

ПТК Кар М

Земеделски производители