ПАРЦЕЛИ II – “ДОМОСТРОЕНЕ 1” АД, “ИНДУСТРИАЛЕН ЦЕНТЪР ”ТРАКИЯ” АД И IX – “ДОМОСТРОЕНЕ 1” АД, “ИНДУСТРИАЛЕН ЦЕНТЪР ”ТРАКИЯ” АД В КВ. 1 ПО ПЛАНА НА ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ГР. ПЛОВДИВ

 

НОВА КОГЕНЕРАЦИЯ ТЕЦ СЕВЕР, ГР. ПЛОВДИВ

 

 

Кадастрална карта на с. Габрица и с. Варадил, общ. Смолян

 

 

Заснемане на скулптурно моделиране на пиластърни колони на Акваланд в ЖК Тракия, гр. Пловдив

Геодезическо заснемане за проектиране на Автомагистрала Тракия от ЖП надлез Бенковски до пътен възел на Карловско шосе

Геодезическо заснемане за проектиране на обект: УПИ III – AРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ДЕТСКО – ЮНОШЕСКА БИБЛИОТЕКА, В КВ. 174 (СТАР) ПО ПЛАНА НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ, ГР. ПЛОВДИВ

Геодезическо заснемане на обект: Водопроводно отклонение за захранване с питейна вода от уличен водопровод и заустване на отпадните води в уличната канализация на новопостроена жилищна сграда в УПИ IV – 1700, 1701 , кв. 512 по Плана на Първа градска част, ул. „Мадара” №9, гр. Пловдив, попадаща в ПИ 520.948 по Кадастралната карта на гр. Пловдив