ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗРП В РЕГУЛАЦИОННАТА ЧАСТ НА ПАРЦЕЛИ II – “ДОМОСТРОЕНЕ 1” АД, “ИНДУСТРИАЛЕН ЦЕНТЪР”ТРАКИЯ” АД И IX – “ДОМОСТРОЕНЕ 1” АД, “ИНДУСТРИАЛЕН ЦЕНТЪР”ТРАКИЯ” АД В КВ. 1 ПО ПЛАНА НА ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ГР. ПЛОВДИВ