геодезия, устройствено планиране и фотограметрия – тел. +359 878 852 600
инфраструктурно проектиране – тел. +359 878 221 150
e-mail: office@gtpointbg.com