Кадастър

·         Заснемане на изградените на място граници на имоти, сгради, съоръжения и други
 ·         Заснемане на самостоятелни обекти в сградите - апартаменти, гаражи, магазини, ателиета и други
 ·         Трасиране на границите на имоти в земеделски земи и в регулирани територии - указване (и/или обозначаване) на мястото на граничните точки върху терена
 ·         Изработване на проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

Next Post

Previous Post

ГЕОДЕЗИЯ | ПРОЕКТИРАНЕ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА | РЕГУЛАЦИИ | ФОТОГРАМЕТРИЯ | КАДАСТЪР | КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ |

© 2020 GT point