Проектиране на улици и пътища

проектиране на улици, скоростни градски магистрали, велоалеи   
   

· проектиране на пътища, автомагистрали
 


 

 · проектиране на пътни възли, кръстовища, проекти за сигнализация и маркировка 


 

 

• проектиране на паркинги 

• проектиране на големи съоръжения: мостове, надлези, корекция на реки 
• проектиране на техническа инфраструткура: водопровод, канализация, улично осветление, силови и съобщителни кабели 

• проектиране на планове за организация на движението  


• техникоикономически анализ на пътни обекти 

• оценка въздействието върху околната среда на пътни обекти

Next Post

Previous Post

ГЕОДЕЗИЯ | ПРОЕКТИРАНЕ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА | РЕГУЛАЦИИ | ФОТОГРАМЕТРИЯ | КАДАСТЪР | КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ |

© 2020 GT point