Фотограметрия

Заснемане и създаване на 3D виртуален модел на:
Архитектурни и археологически паметници. Изготвяне на проекти за възстановяване и/или реконструкция. Изготвяне на ортофотопланове на фасади и детайлиЗаснемане на открити рудници и кариери
 • Интериори и стенописи в паметници на културата. Ортофотопланове
 • Промишлени сгради и съоръжения. Съставяне на екзекутивни планове на тръбопроводи и конструктивни елементи.
 • Обширни терени за проучване за проектиране със създаване на дигитален теренен модел (DTM)

Заснемане на жилищни и промишлени сгради за определяне на топлинната ефективност

Заснемане на земеделски масиви за наблюдение на растежа на културите и определяне необходимостта от агротехнически мерки

Заснемане на горски масиви за наблюдение на състоянието

Next Post

Previous Post

ГЕОДЕЗИЯ | ПРОЕКТИРАНЕ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА | РЕГУЛАЦИИ | ФОТОГРАМЕТРИЯ | КАДАСТЪР | КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ |

© 2020 GT point